event
  • /
  • 全部活动

[DATE_DROP_DOWN]在中国举行的国外大学面试招生活动

2020 年二月

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

星期六 2020年2月29日 - 星期六 2020年2月29日

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses